Jane miratuar para disa ditesh nga Keshilli i Ministrave disa vendime te tjera qe kane pasuar me nje numer ndryshimesh ne rregullat aktuale per perfitimin e pensionit te pleqeris dhe suplementar.

Per ata qe kane punuar ne bujqesi
Duke u bazuar ne VKM-ne e pare per perfitim pensioni, do te njihen si periudha sigurimi koha nga data 1 tetor 1993 deri ne 31 dhjetor 2014, ku jane paguar kontributet e sigurimit te detyrueshem per buqesi ngapersonat e vetepunesuar ne baze e procedurave te kohes.

Ketu nuk ka rendesi vendbanimi por kushti i vetem eshte se kontributet duhet te kene qene paguar deri 31.3.2015.

Per pensionet suplementare
Kete pension e perfitojne keto kategori: ushtaraket e FA, te gjithe punonjesit e policise shteterore, te gardes republike, te sherbimit informativ shteteror, Agjensia inteligjences etj.

Sipas VKM-se tashme do te ndryshojne llogaritjet e kontributeve dhe masa e pensionit do te vihet ne kufirin deri 50% te pensionit te caktuar sipas ligjit nr7703, dat 11.5.1993.

Nje rregull i ri eshte se nuk do te kerkohet nga qytetari vertetim per perfitim toke por kete verifikim do ta bej vete shteti.