Kjo eshte jave e fundit dhe te dielen nderrohet ora.

Data 27 tetor behet nderrimi i ores.Ndaj pergatituni.

Dhe do te shkojne 60 minuta prapa.

E gjithe Europa do te kete ndryshimin e ores deri ne date 29 mars 2020 kur ora kthehet ne oren verore.

Pas dates 27 do te flem nje ore me shume dhe do te jemi te ngopur me gjume.

Per nje dite aktive dhe me me shume pune.

Viti kur filloi nderrimi i ores ishte 1974 pasi njerezit shfrytezonin me shume kohen kur ne te gjithe europen ka filluar ne vitin 1981.