Pika kufitare në Merdare është vërshuar nga shumë mërgimtar që ja kanë mësyrë vendlindjes.

Në pikën kufitare në Merdare dhe numër i madh i mërgimtarëve janë duke hyrë në territorin e Kosovës.

P olicia e Koso vës dhe Dogana janë duke punuar me shpejtësi të madhe në mënyrë që mos t’i lënë në pritje mërgimtarët. Koha e pritjes është 40 minuta.

Edhe pse në kohë pandemie, mërgimtarët po gjejnë mënyra që të vijnë në vendlindje.