Si gjithmon Shqiperia eshte vendi i cudirave.Keshtu thuhet mbase eshte vendi qe kujdeset me pak per popullsin e tij.

Rritet mosha e daljes në pension për gratë në vitin 2020, duke shkuar në 61 vjeç.Kjo do te thote se shume pak do ta shijoni pensionin tuaj ose dhe fare.

Sipas legjislacionit për “Sigurimet Shoqërore” në Republikën e Shqipërisë prej janarit të 2019-ës, ka pasur ndryshime përsa i përket moshës së daljes në pension për të gjithë individët që kanë minimumi 15 vite pune me kontribute.

Kjo eshte nje loje qe do te thote qe askush nuk ka perta gezuar pensionin.

Sipas këtij ligji mosha e daljes në pension do të pësojë rritje nga viti në vit, dhe nga data 1 janar që një grua të fitojë të drejtën për pension duhet të ketë mbushur moshën 61 ndërkohë që në dhjetor të 2019 ishte ende 60.

Qe keshtu mosha e pensionit do rritet me shume.

Ndersa burrat e kane ndryshe nga femrat sepse nuk do te preken nga ky ndryshim.