Ja rregullat e reja se si duhet te aplikoni per te marre lejen e drejtimit.

Të gjitha shërbimet tashmë për lejen e drejtimit do të kalojnë nëpërmjet portalit shtetëror “e-Albania”.

Te gjithe kursantet e ri dhe autoshkollat duhet te mesojne procesin e ri.

Udhëzimi detyron edhe Autoshkollat që të paraqesin dokumentet e kandidatit në “e-Albania”, nga ku më pas do të bëhet verifikimi i tyre nga DRSHTRR, “nëse autoshkolla plotëson kriteret teknike dhe profesionale për të ushtruar veprimtarinë sipas përcaktimeve të licencës.”Kjo eshte pjese e rregullave te reja dhe duhet ti dini mire.

Në një tjetër keshille nga ministria e Infrastrukturës ka vendosur edhe transferimin e një shërbimi tjetër në portal. Në këtë rast nëse certifikata e pronësisë së mjetit tuaj shkatërrohet, humbet, dëmtohet apo vidhet, udhëzimi informon se çdo shtetas duhet të paraqitet në portalin “e-Albania” për zëvendësimin e tij, ku në të do të gjejë:

aplikimin dhe shërbimin e kërkuar, i cili përmban dhe formularin e shërbimit, sipas modelit të hartuar nga DPSHTRR-ja;
deklarimin për humbjen e certifikatës së pronësisë, e shprehur në modelin e shkronjës “a”, të pikës 1 të këtij neni”

Ndaj keto jane rregullat e reja dhe duhet te beni kujdes.