Jemi ne periudhen me te veshtir te pandemise dhe sa me shume kohe kalon aq me shume mesojme rreth ketij virusi.

Mjekja alergologe Mira Xhixha thote se: Marrja e frymës nuk vjen nga ngushtimi i bronkeve, por vjen si pasojë e dëmtimit të alveolave të indit direkt terminal të mushkërive. Ky lloj virusi nuk prek bronket, por prek pjesën fundore të mushkërisë, që është edhe pjesa funksionale që kryen shkëmbimin e O 2 dhe CO 2.

Në infeksionin viral kemi temperaturë mbi 38, 39 gradë C dhe më e lartë.Kemi këputje të përgjithshme, që nuk i ka alergjia.

Kemi kollë të thallë është karakteristike e të dyjave, por që janë të dallueshme nga njëra-tjetra ndaj mos u shqetesoni.

Kemi marrje fryme që mund të na ngatërrojë, por që duke u bashkuar me shenjat e tjera neve mund ta caktojmë lehtësisht se psh:. nuk është nga alergjia apo astma, por është nga gjë tjetër;

Kemi probleme gastrointestinal, si: të përziera dhe të vjella, mungesë oreksi. Në disa raste ka humbje të ndjenjës së shijes, nuhatjes për personat e dyshuar me kor onav iurs;

Në disa raste kemi tharje dhe dhimbje të grykës;

Shenjat e alergjisë, astmës janë shumë herë më të dallueshme nga individi ose personeli mjekësor nëse pacienti i ka paur edhe më parë;

Teshtimat, kollim hundësh, bll okim i hundëve, bll okim i syve, kruarje dhe skuqje sysh, kruarje në grykë dhe jo tharje që në fillim. Marrja e frymës tek personat me probleme me astmën mund ta zgjojë pacientin edhe nga gjumi, kurse në rastin e kor onavi rusit nuk është kështu, fillon gradualisht dhe ndihet sidomos gjatë sforcimit të organizmit;

Fishkëllima ose një frymëmarrje e zhu rmshme dëgjohet nga i sëm uri ose nga njerëzit afër tij/saj. Në këtë rast kemi një ngushtim të rrugës së ajrit. Kjo nuk lidhet me vir usin.

Në rastin e ko ronavi rusit marrja e frymës nuk vjen nga ngushtimi i bronkeve, por vjen si pasojë e dëmtimit të alveolave të indit direkt terminal të mushkërive. Ky lloj virusi nuk prek bronket, por prek pjesën fundore të mushkërisë, që është edhe pjesa funksionale që kryen shkëmbimin e O2 dhe CO2.