MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË, SJELL NJË SHEMBULL TË SHKËLQYER SOLIDARITETI NGA DPSHTRR PËR SEKTORIN E TRANSPORTIT RRUGOR TË PASAGJERËVE????

NJË RAST I BUKUR KU NJË ENT PUBLIK ME VETËFINANCIM, NISUR DHE NGA REZULTATET E MiRA PËR 2019-ën OFRON, NGA TË ARDHURAT E VETA TË AKUMULUARA, TË MBULOJË 100% TAKSËN VJETORE (TVMP), PËR GJITHË VITIN 2020, PËR 7,204 MJETE!

????NGA KJO PAKETË SOLIDARE E DPSHTRR-së NË VLERËN 170,194,500 LEKË PËRFITOJNË 7,204 MJETE TË KATEGORISË:

????AUTOBUS (MBI 8+1),

????TRANSPORT QYTETËS,

????TRANSPORT RRETHQYTETËS,

????TRANSPORT NDËRQYTETËS,

????SHËRBIME TË RASTIT (TURISTIK BRENDA E JASHTË VENDIT),

????NDËRKOMBËTAR TË RREGULLT,

????TRANSPORT PËR PERSONELE,

????TRANSPORT PËR LLOGARI TË SUBJEKTEVE BRENDA E JASHTË VENDIT!

????KY AKT MBËSHTET NJËKOHËSISHT SUBJEKTET E LARTPËRMENDURA, BUXHETIN E SHTETIT DHE DIREKT BASHKITË!

???? INSTITUCIONET PËRGJEGJËSE DO TË MUNDËSOJNË QË BRENDA MAJIT KJO PAKETË TË HYJË NË FUQI!????

PS: ATA QË I KANË PAGUAR, DO TË KOMPENSOHEN NË MOMENTIN E PAGESËS SË TVMP PASARDHËSE!????