Keshilli i Misnistrave ka pasur mbledhje diten e sotme dhe vendosi daten 3 janar 2020 ta shpall dite pushimi me qe eshte e premte dhe me pas e shtune e diele.

Pra pas dites 1 dhe 2 janar dhe data 3 do te jete pushim dhe ne daten 6 janar starton perseri puna.

Ja dhe njoftimi

Caktimin e ditës së premte, datë 3.1.2020, ditë pushimi për punonjësit e administratës shtetërore.
Dita e punës e datës 3.1.2020 do të zëvendësohet në një nga ditët e pushimit brenda muajit janar.
Ngarkohen institucionet e administratës shtetërore për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.