Filloi dhe renia e debores ne Korce dhe Dardha eshte mbuluar nga debora por dhe Voskopoja dhe krahinat perreth saj.

Voskopoja eshte shume e bukur dhe me te bukur e bejn reshjet e debores.

Diten e dimrit ne Voskopoj jane shume te bukura dhe banorët vendas por edhe turistët e pranishëm u zgjuan me një pamje mah nitëse.

Nje nga pikat me mikritese eshte dhe Bujtina Liana me kushte shume te mira dhe dhoma shume te bukura dhe te ngrohta.