Njoftim i plote mbi datat e reja të takimeve për pasaportë dhe kartë identiteti.

Në vijim të njoftimeve tona të deritanishme për zëvendësimin e takimeve të humbura për pasaportë dhe kartë identiteti të periudhës 13 mars-30 prill 2020 kur Zyra Konsullore ka qenë e mbyllur për shkak të pandemisë së COVID-19, dhe të muajit maj dhe qershor, si dhe duke marrë parasysh zhvillimet në vend lidhur me pandeminë e koronavirusit, Ambasada e RSH në Athinë njofton datat e reja të takimeve të prapambetura për aplikim për pasaportë dhe kartë identiteti, të muajit korrik Datat e reja të takimeve nga 1 deri në 31 korrik, janë si vijon:

Data 1 korrik, takimet e orareve 14:00-16:00 spostohen në datën 7 gusht 2020;

Data 1 korrik, takimet e orareve 08:00-14:00 spostohen në datën 10 gusht 2020;

Takimet e datës 2 korrik spostohen në datën 11 gusht 2020;

Data 3 korrik, takimet e orareve 08:00-14:00 spostohen në datën 12 gusht 2020;

Data 3 korrik, takimet e orareve 14:00-16:00 spostohen në datën 13 gusht 2020;

Data 6 korrik, takimet e orareve 10:00-16:00 spostohen në datën 14 gusht 2020;

Data 6 korrik, takimet e orareve 08:00-10:00 spostohen në datën 13 gusht 2020;

Takimet e datës 7 korrik spostohen në datën 17 gusht 2020;

Takimet e datës 8 korrik spostohen në datën 18 gusht 2020;

Takimet e datës 9 korrik spostohen në datën 19 gusht 2020; Takimet e datës 10 korrik spostohen në datën 20 gusht 2020; Takimet e datës 13 korrik spostohen në datën 21 gusht 2020;

Takimet e datës 14 korrik spostohen në datën 24 gusht 2020;

Takimet e datës 15 korrik spostohen në datën 25 gusht 2020;

Takimet e datës 16 korrik spostohen në datën 26 gusht 2020;

Takimet e datës 17 korrik spostohen në datën 27 gusht 2020;

Takimet e datës 20 korrik spostohen në datën 28 gusht 2020;

Takimet e datës 21 korrik & orari 14:00-16:00 i datës 24 korrik, spostohen në datën 31 gusht 2020;

Takimet e datës 22 korrik spostohen në datën 1 shtator 2020;

Takimet e datës 23 korrik spostohen në datën 2 shtator 2020; Data 24 korrik, takimet e orareve 8:00-14:00 & takimet e datës 27 korrik spostohen në datën 3 shtator 2020; Takimet e datës 28 korrik spostohen në datën 4 shtator 2020;

Takimet e datës 29-30 korrik spostohen në datën 7 shtator 2020; Takimet e datës 31 korrik spostohen në datën 8 shtator 2020.

Ndërkohë, vijon normalisht zëvendësimi i takimeve të humbura nga 13 marsi deri më 30 prill 2020, sipas njoftimit tonë të mëparshëm përkatës, me datat si vijon në linkun:

https://www.facebook.com/303046586517859/posts/1692427264246444/ si dhe të periudhës 4 maj deri më 30 qershor, sipas njoftimit tonë të mëparshëm përkatës, me datat si vijon në linkun: https://www.facebook.com/AlEmbassyGreece/posts/1705425242946646?__tn__=K-R Theksojmë se qytetarët që kanë takimin e spostuar për pasaportë dhe kartë identiteti të shtunave 27 qershor dhe 4 korrik 2020, orari i punës do të jetë 09:00 deri në 14:00.

Rikujtojmë se për të evituar çdo konfuzion dhe vonesë, qytetarët që do të paraqiten në Zyrën Konsullore të Ambasadës, për të marrë shërbim, janë të detyruar: Të kenë të vendosura maskat dhe dorezat;

Të respektojnë rreptësishtë distancën e sigurisë midis njëri tjetrit;